Qnap TS-932PX-4G-US QNAP TS-932PX 5 (+4) Bay 64-bit NAS with Hardware

QNAP TS-932PX 5 (+4) Bay 64-bit NAS with Hardware Encryption, Quad Core 1.7GHz, 4GB RAM, 2 x 10GbE(SFP+) LAN ,2 x 2.5GbE (2.5G/1G) LAN

$659.00

SKU: QNAP:TS-932PX-4G-US Category:

QNAP TS-932PX 5 (+4) Bay 64-bit NAS with Hardware Encryption, Quad Core 1.7GHz, 4GB RAM, 2 x 10GbE(SFP+) LAN ,2 x 2.5GbE (2.5G/1G) LAN