Sale!

Raytec VAR2-XTR-w8-1 VARIO2 Extreme w8, White Light, with 3 angle opti

VARIO2 Extreme w8, White Light, with 3 angle options included, 24 – 48V DC

$687.50

SKU: RAYTEC:VAR2-XTR-w8-1 Category:

VARIO2 Extreme w8, White Light, with 3 angle options included, 24 – 48V DC