Sale!

Raytec VAR2-XTR-i16-1-C VARIO2 Extreme i16, 940nm, with 3 angle option

VARIO2 Extreme i16, 940nm, with 3 angle options included, 24 – 48V DC

$1,098.90

SKU: RAYTEC:VAR2-XTR-i16-1-C Category:

VARIO2 Extreme i16, 940nm, with 3 angle options included, 24 – 48V DC