Qnap TS-431X3-4G-US QNAP TS-431X3 4-Bay ARM-based NAS with Hardware En

QNAP TS-431X3 4-Bay ARM-based NAS with Hardware Encryption, Quad Core 1.7GHz, 4GB RAM, 10GbE(SFP+) ,2.5GbE and 1GbE LAN

$559.00

SKU: QNAP:TS-431X3-4G-US Category:

QNAP TS-431X3 4-Bay ARM-based NAS with Hardware Encryption, Quad Core 1.7GHz, 4GB RAM, 10GbE(SFP+) ,2.5GbE and 1GbE LAN