Qnap TS-364-4G-US QNAP 3-Bay High-Performance desktop NAS with Intel C

QNAP 3-Bay High-Performance desktop NAS with Intel Celeron 4-Core N5105/N5095, 4GB DDR4 RAM, 1 x 2.5GbE, 1 x HDMI 1.4b, 2 x M.2 PCIe Gen 3 Slots

$449.00

SKU: QNAP:TS-364-4G-US Category:

QNAP 3-Bay High-Performance desktop NAS with Intel Celeron 4-Core N5105/N5095, 4GB DDR4 RAM, 1 x 2.5GbE, 1 x HDMI 1.4b, 2 x M.2 PCIe Gen 3 Slots